ADJURIS

Societatea de Științe Juridice și Administrative

Informatii utile

 • INTERNATIONAL CONFERENCE
  25 - 26 noiembrie 2016, ASE- București 
  PERSPECTIVES OF BUSINESS LAW IN THE THIRD MILLENNIUM”  
  Termen limită pentru înscriere – 10 noiembrie 2016

  Detalii pe :www.businesslawconference.ro
 • Cum devin membru și ce avantaje am? Detalii pe www.adjuris.ro/membri.html
 • REVISTA „TRIBUNA JURIDICĂ” vă invită să publicați articole științifice

  Revista este indexată în ISI Thomson

  Detalii pe : www.tribunajuridica.eu

Bun venit!

Societatea de Științe Juridice și Administrative este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită sub formă de asociație și înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut de grefa judecătoriei sectorului 2.
Președintele Societății de Științe Juridice și Administrative este domnul conferențiar univ. dr. Cătălin-Silviu SĂRARU

Scopul Societății de Științe Juridice și Administrative constă în organizarea şi promovarea activităţilor științifice şi educaţionale în domeniul științelor juridice și administrative, în ţară şi în străinătate. Acest scop este realizat prin înfăptuirea obiectivelor cuprinse în Statut.
SSJASocietatea de Științe Juridice și Administrative desfășoară următoarele activități :

Organizarea de conferințe internaționale : Organizarea de workshop-uri internaționale: Editarea de reviste științifice internaționale:

Editarea de volume, monografii, tratate la edituri internaționale: Organizarea de centre de cercetare :
 • Centrul international de drept public comparat.
 • Cursuri de pregătire și perfecționare pentru funcționari publici.