ADJURIS

Societatea de Științe Juridice și Administrative

Informatii utile

 • INTERNATIONAL CONFERENCE
  25 - 26 noiembrie 2016, ASE- București 
  PERSPECTIVES OF BUSINESS LAW IN THE THIRD MILLENNIUM”  
  Termen limită pentru înscriere – 10 noiembrie 2016

  Detalii pe :www.businesslawconference.ro
 • Cum devin membru și ce avantaje am? Detalii pe www.adjuris.ro/membri.html
 • REVISTA „TRIBUNA JURIDICĂ” vă invită să publicați articole științifice

  Revista este indexată în ISI Thomson

  Detalii pe : www.tribunajuridica.eu

Centrul International de Drept Public Comparat

SSJADin inițiativa Societății de Științe Juridice și Administrative a fost înființat Centrul Internațional de Drept Public Comparat.
Centrul își propune să contribuie la sincronizarea cercetării românești cu valorile și metodologiile cercetării internaționale în domeniu și să devină un forum de comunicare academică și științifică. Prin promovarea cercetării de excelență, Centrul Internațional de Drept Public Comparat urmărește să susțină creșterea vizibilității cercetărilor românești în reviste și alte publicații științifice internaționale.
În cadrul Centrului vor fi organizate mese rotunde și colovii, în vederea dezbaterii comparate a problemelor juridice majore ale secolului XXI, cu invitarea factorilor de decizie în domeniu și a unor personalități ale lumii juridice internaționale.
Centrul își propune să fie un suport de analiză juridică comparată în vederea furnizării de soluții legislative în domeniul dreptului public în diverse țări. Membrii centrului sunt implicați în participarea în calitate de experți la elaborarea proiectelor unor acte normative în țară și în străinătate.  
Centrul dezvoltă legături instituționale cu centre similare din străinătate.