ADJURIS

Societatea de Științe Juridice și Administrative

Informatii utile

 • CONFERINTA INTERNATIONALĂ
  Ediția a III-a, 9 octombrie 2020, ASE- București

  „PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL

  ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ”  
  Termen limită pentru înscriere – 1 octombriei 2020
  Detalii pe:  www.alpaconference.ro
 • Cum devin membru și ce avantaje am? Detalii pe www.adjuris.ro/membri.html
 • REVISTA „JURIDICAL TRIBUNE – TRIBUNA JURIDICA” vă invită să publicați articole științifice

  Revista este indexată în indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS

  Detalii pe : www.tribunajuridica.eu
Aboneaza-te la newsletter

Limba / Language

Conferinte internationale. Workshop-uri

SSJACONFERINȚE INTERNAȚIONALE:

Societatea de Științe Juridice și Administrative împreună cu Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti organizează în fiecare an, în luna noiembrie, începând din 2011 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”. Conferința are trei secțiuni: I. Drept public. II. Drept privat. III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional.
Conferinţa este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale mediului internațional de afaceri. Conferinţa îşi deschide porţile către persoane provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerţului internaţional, dreptul public internaţional, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului naţional. Mai multe detalii găsiți pe site-ul Conferinței: www.businesslawconference.ro

Societatea de Științe Juridice și Administrative împreună cu Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti organizează în fiecare an, în luna mai, începând din 2018 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ”. Conferința are două secțiuni: I. Dezvoltări recente și perspective de evoluție ale dreptului administrativ la nivel național și internațional. II. Provocări ale abordării interdisciplinare în științele administrative în secolul XXI.
Conferinţa este o platformă de dezbateri care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului administrativ și ale administrației publice la nivel național, european și internațional. Conferinţa îşi deschide porţile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar și din rândul practicienilor, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect administrația publică comparată, Spațiul Administrativ European, dreptul administrativ dezvoltat de organizațiile publice internaționale, necesitatea abordării interdisciplinare a administrației publice, globalizarea fenomenului administrativ cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile administrației publice naţionale. Mai multe detalii găsiți pe site-ul Conferinței: www.alpaconference.ro

Asociația Română de Dreptul Construcțiilorși Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice București, împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrativeorganizează in perioada 29-30 octombrie 2020 ediția a IV-a a Conferinței Internaționale ”Perspectives of Construction Law”. Tematica principală a conferinței va fi axată pe problemele curente și perspectivele dreptului construcțiilor, la nivel național și european, în cadrul dezbaterilor fiind abordate teme de larg interes pentru piața construcțiilor, de la impactul noilor modificări legislative până la tendințele în domeniu, fie că vorbim de particularități ale contractelor în aria construcțiilor, arbitraj și metode alternative de rezolvare a disputelor sau aspecte prinvind legislația specială în construcții.

Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative din cadrul Universităţii “Petrol-Gaze” din Ploieşti împreună cu Societatea de Ştiinţe Juridice și Administrative organizează în data de 12 iunie 2015 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂCURRENT ISSUES OF ADMINISTRATION AND JUSTICE”. Pentru detalii vă rugăm apăsați aici.

 

CONFERINTE NATIONALE:

Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative din cadrul Universităţii “Petrol-Gaze” din Ploieşti împreună cu Societatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative și Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) organizează în fiecare an, începând din 2014CONFERINŢA NAŢIONALĂ:“TENDINŢE ACTUALE ÎN DREPTUL PUBLIC. ABORDARE JURIDICĂ ŞI FILOSOFICĂ”. În 2014Conferința a fost dedicată împlinirii a 160 de ani de la naşterea profesorului de drept public Constantin Dissescu (1854-2014). Pentru detalii vă rugăm apăsați aici. Formularul de înscriere poate fi descărcat de aici.

WORKSHOP-URI INTERNAȚIONALE:

Societatea de Științe Juridice și Administrative împreună cu Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti a organizat în zilele de 15-16 noiembrie 2013 WORKSHOP-UL EXPLORATORIU „Planificarea unei cariere universitare și de cercetare științifică de succes în domeniul juridic”. 
Obiectivul Workshop-ului a fost acela de a oferi cercetătorilor în științe juridice aflați la început de carieră (tineri doctoranzi sau care urmează studii postdoctorale, tineri aflați pe poziții de intrare în învățământul superior – asistenți, lectori etc.) sau care își doresc o carieră științifică (studenți, masteranzi) informații și oportunități care să îi ajute în dezvoltarea unor cariere universitare și/sau de cercetare științifică de succes. Participanții au avut oportunitatea de a interacționa cu oamenii de știință de renume internațional, precum și cu colegii cercetători aflați la inceput de carieră. Workshop-ul a oferit o platformă pentru discutarea ideilor de cercetare și a lucrărilor științifice.  
Mai multe detalii găsiți pe site-ul Workshop-ului: www.businesslawconference.ro/workshop.html