ADJURIS

Societatea de Științe Juridice și Administrative

Informatii utile

 • INTERNATIONAL CONFERENCE
  25 - 26 noiembrie 2016, ASE- București 
  PERSPECTIVES OF BUSINESS LAW IN THE THIRD MILLENNIUM”  
  Termen limită pentru înscriere – 10 noiembrie 2016

  Detalii pe :www.businesslawconference.ro
 • Cum devin membru și ce avantaje am? Detalii pe www.adjuris.ro/membri.html
 • REVISTA „TRIBUNA JURIDICĂ” vă invită să publicați articole științifice

  Revista este indexată în ISI Thomson

  Detalii pe : www.tribunajuridica.eu

Conferinte internationale. Workshop-uri

SSJACONFERINȚE INTERNAȚIONALE:

     Societatea de Științe Juridice și Administrative împreună cu Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti organizează în fiecare an, în luna noiembrie, începând din 2011 CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ: “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”. Conferința are trei secțiuni: I. Drept public; II. Drept privat; III. Dreptul Uniunii Europene.
   Conferinţa este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale mediului internațional de afaceri. Conferinţa îşi deschide porţile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerţului internaţional, dreptul public internaţional, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului naţional.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul Conferinței: www.businesslawconference.ro

 • INTERNATIONAL CONFERENCE „ADMINISTRATIVE LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION IN THE THIRD MILLENNIUM”

Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează în fiecare an CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „DREPTUL ADMINISTRATIV ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ÎN MILENIUL AL TREILEA”.
Conferinţa este o platformă de dezbateri care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului administrativ și ale administrației publice la nivel național, european și internațional. Conferinţa îşi deschide porţile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar  și din rândul practicienilor, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect administrația publică comparată, Spațiul Administrativ European, dreptul administrativ dezvoltat de organizațiile publice internaționale, necesitatea abordării interdisciplinare a administrației publice, globalizarea fenomenului administrativ cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile administrației publice naţionale.

CONFERINTE NATIONALE :

     Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative din cadrul Universităţii “Petrol-Gaze” din Ploieşti împreună cu Societatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative și Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) organizează în fiecare an, începând din 2014 CONFERINŢA NAŢIONALĂ:“TENDINŢE ACTUALE ÎN DREPTUL PUBLIC. ABORDARE JURIDICĂ ŞI FILOSOFICĂ”. În 2014 Conferința a fost dedicată împlinirii a 160 de ani de la naşterea profesorului de drept public Constantin Dissescu (1854-2014). Pentru detalii vă rugăm apăsați aici. Formularul de înscriere poate fi descărcat de aici.

WORKSHOP-URI INTERNAȚIONALE :

    Societatea de Științe Juridice și Administrative împreună cu Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti a organizat în zilele de 15-16 noiembrie 2013 WORKSHOP-UL EXPLORATORIU „Planificarea unei cariere universitare și de cercetare științifică de succes în domeniul juridic”. 
Obiectivul Workshop-ului a fost acela de a oferi cercetătorilor în științe juridice aflați la început de carieră (tineri doctoranzi sau care urmează studii postdoctorale, tineri aflați pe poziții de intrare în învățământul superior – asistenți, lectori etc.) sau care își doresc o carieră științifică (studenți, masteranzi) informații și oportunități care să îi ajute în dezvoltarea unor cariere universitare și/sau de cercetare științifică de succes. Participanții au avut oportunitatea de a interacționa cu oamenii de știință de renume internațional, precum și cu colegii cercetători aflați la inceput de carieră. Workshop-ul a oferit o platformă pentru discutarea ideilor de cercetare și a lucrărilor științifice.  
Mai multe detalii găsiți pe site-ul Workshop-ului: www.businesslawconference.ro/workshop.html