ADJURIS

Societatea de Științe Juridice și Administrative

Informatii utile

 • INTERNATIONAL CONFERENCE
  25 - 26 noiembrie 2016, ASE- București 
  PERSPECTIVES OF BUSINESS LAW IN THE THIRD MILLENNIUM”  
  Termen limită pentru înscriere – 10 noiembrie 2016

  Detalii pe :www.businesslawconference.ro
 • Cum devin membru și ce avantaje am? Detalii pe www.adjuris.ro/membri.html
 • REVISTA „TRIBUNA JURIDICĂ” vă invită să publicați articole științifice

  Revista este indexată în ISI Thomson

  Detalii pe : www.tribunajuridica.eu

Redirecționarea a 2% din impozitul datorat pe venit

SSJASocietatea de Științe Juridice și Administrative derulează activități care duc la sporirea vizibilității cercetării juridice și administrative românești în spațiul științific internațional prin editarea de volume științifice la edituri internaționale, prin organizarea de conferințe internaționale, indexarea unor reviste în baze de date, cataloage și biblioteci internaționale, premierea tinerilor cercetători și susținerea participării la programe de cercetare internaționale. Toate aceste activități  presupun derularea unor fonduri considerabile. De aceea, dacă doriți ca cercetarea științifică românească în domeniul științelor juridice și administrative să își dobândească locul bine meritat în lumea științifică internațională prin afirmarea și recunoașterea valorilor, vă rugăm să redirecționați 2% din impozitul datorat pe venit către Societatea de Științe Juridice și Administrative.


Cum procedez pentru a redirecționa 2% din impozitul pe venit către Societatea de Științe Juridice și Administrative

 • În cazul în care obțineți venituri din activități independente sau din cedarea folosinței bunurilor completând Formularul fiscal 200 - Declaraţie privind veniturile realizate din România. Pentru a descărca Formularul fiscal 200 completat cu datele Societății de Științe Juridice și Administrative clic aici.
 • În cazul în care realizați venituri din salarii completând Formularul fiscal 230 - Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. Pentru a descărca Formularul fiscal 230 completat cu datele Societății de Științe Juridice și Administrative clic aici.

Cum completez Formularul fiscal 200/230?
În ambele formulare, la  rubrica „Susținerea unei entități nonprofit” se va completa:

 • Denumire entitate nonprofit – Asociația „Societatea de Științe Juridice și Administrative”
 • Cod de identificare fiscală a entității nonprofit : 30636337
 • Cont bancar (IBAN) : RO81RZBR0000060014941106, deschis la Raiffeisen Bank 
 • Suma (lei) : cuantumul a 2% din impozitul datorat. 

Formularele se completează și se depun până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului la administrația financiară de care aparțineți”

 

*Formularul fiscal 200 - Declaraţie privind veniturile realizate din România se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: (1) activităţi independente, (2) cedarea folosinţei bunurilor, (3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, (5) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
**Formularul fiscal 230 - Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ Se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, dacă optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.


Vă mulțumim pentru susținere!