ADJURIS

Societatea de Științe Juridice și Administrative

Informatii utile

  • CONFERINTA INTERNATIONALĂ
    Ediția a III-a, 9 octombrie 2020, ASE- București

    „PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL

    ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ”  
    Termen limită pentru înscriere – 1 octombriei 2020
    Detalii pe:  www.alpaconference.ro
  • Cum devin membru și ce avantaje am? Detalii pe www.adjuris.ro/membri.html
  • REVISTA „JURIDICAL TRIBUNE – TRIBUNA JURIDICA” vă invită să publicați articole științifice

    Revista este indexată în indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS

    Detalii pe : www.tribunajuridica.eu
Aboneaza-te la newsletter

Limba / Language

Redirecționarea a 2% din impozitul datorat pe venit

SSJASocietatea de Științe Juridice și Administrative derulează activități care duc la sporirea vizibilității cercetării juridice și administrative românești în spațiul științific internațional prin editarea de volume științifice la edituri internaționale, prin organizarea de conferințe internaționale, indexarea unor reviste în baze de date, cataloage și biblioteci internaționale, premierea tinerilor cercetători și susținerea participării la programe de cercetare internaționale. Toate aceste activități  presupun derularea unor fonduri considerabile. De aceea, dacă doriți ca cercetarea științifică românească în domeniul științelor juridice și administrative să își dobândească locul bine meritat în lumea științifică internațională prin afirmarea și recunoașterea valorilor, vă rugăm să redirecționați 2% din impozitul datorat pe venit către Societatea de Științe Juridice și Administrative.


Cum procedez pentru a redirecționa 2% din impozitul pe venit către Societatea de Științe Juridice și Administrative

  • În cazul în care obțineți venituri din activități independente sau din cedarea folosinței bunurilor completând Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
  • În cazul în care realizați venituri din salarii completând Formularul fiscal 230 - Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5 % din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii.

Cum completez Declarația unică sau Formularul fiscal 230?


În ambele formulare, la  rubrica „Susținerea unei entități nonprofit” se va completa:

  • Denumire entitate nonprofit – Asociația „Societatea de Științe Juridice și Administrative”
  • Cod de identificare fiscală a entității nonprofit : 30636337
  • Cont bancar (IBAN) : RO81RZBR0000060014941106, deschis la Raiffeisen Bank 
  • Suma (lei) : cuantumul a 2% din impozitul datorat. 
Formularele se completează și se depun până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului la administrația financiară de care aparțineți


Vă mulțumim pentru susținere!