ADJURIS

Societatea de Științe Juridice și Administrative

Informatii utile

 • INTERNATIONAL CONFERENCE
  25 - 26 noiembrie 2016, ASE- București 
  PERSPECTIVES OF BUSINESS LAW IN THE THIRD MILLENNIUM”  
  Termen limită pentru înscriere – 10 noiembrie 2016

  Detalii pe :www.businesslawconference.ro
 • Cum devin membru și ce avantaje am? Detalii pe www.adjuris.ro/membri.html
 • REVISTA „TRIBUNA JURIDICĂ” vă invită să publicați articole științifice

  Revista este indexată în ISI Thomson

  Detalii pe : www.tribunajuridica.eu

Reviste științifice internaționale

SSJASocietatea de Științe Juridice și Administrative împreună cu Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti editează revista Tribuna Juridică/Juridical Tribune. Platformă de dezbateri juridice publicate în limbile română, engleză și franceză, revista îşi doreşte să ajungă o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume. Revista Tribuna Juridică/Juridical Tribune este o publicaţie bianuală de specialitate indexată în ISI THOMSON, EBSCO,  PROQUEST,  HEINONLINE, CEEOL - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei 6, pct. 1 din Ordinul MECTS nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, modificat prin Ordinul MEC nr. 4204/2013. Revista apare în format tipărit la Editua ASE și on-line pe site-ul: www.tribunajuridica.eu

 

Societatea de Științe Juridice și Administrative împreună cu Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti  editează “PERSPECTIVES OF BUSINESS LAW” JOURNAL. Publicația are apariția anuală și este indexată în EBSCO, PROQUEST,  HEINONLINE, CEEOL - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei 6, pct. 1 din Ordinul MECTS nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, modificat prin Ordinul MEC nr. 4204/2013. Revista apare on-line și poate fi consultată pe site-ul acesteia (click aici).


Perspectives of Law and Public Administration is a journal published by the Society of Juridical and Administrative Sciences and the Law Department of the Bucharest University of Economic StudiesThis journal has annual occurrence and is indexed in international databases: EBSCO, PROQUEST, HEINONLINE, CEEOL, REPEC, ULRICHSWEB, INDEXCOPENICUS, VLEX, JURIDICA. This journal is published online on the website: www.adjuris.ro/revista/