Oportunităţi de publicare a lucrărilor prezentate în cadrul Conferintei.


Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

 • într-un volum în limba engleză publicat la ADJURIS – International Academic Publisher:

 •  

  O parte din lucrările susținute la ediția din 2021 a Conferinței au fost publicate în volumul online (e-book) „Banking Law in the 21st Century”la Editura ADJURIS – International Academic Publisher. Volumul a fost indexat în CLARIVATE ANALYTICS WEB OF SCIENCE, EBSCO, PROQUEST, HEINONLINE, CEEOL, SSRN, RePEc, WORLDCAT precum și în numeroase biblioteci și cataloage internaționale. ADJURIS – International Academic Publisher este o editură specializată în publicarea de cărți academice, fondată de Societatea de Științe juridice și Administrative. Editura publică tratate, monografii, cursuri, teze de doctorat, lucrări înscrise la conferințe și eseuri în domeniul științelor sociale. Cărțile publicate sunt indexate în baze de date și cataloage internaționale. Pentru accesarea cuprinsului și a conținutului volumului pe site-ul Editurii clic aici.

    • în reviste partenere ale Conferinței:

 • JURIDICAL TRIBUNE – TRIBUNA JURIDICA

  singura revistă de științe juridice din România indexată în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters)

   

  Revista Juridical Tribune - Tribuna Juridică este editată de Facultatea de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative. Revista îşi deschide paginile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic şi din rândul practicienilor dreptului, încurajând publicarea unor analize critice ale evoluției dreptului comparat și a dreptului internațional. Scopul revistei este de a crea o platformă de dezbateri juridice internaționale, o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume. Revista este indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS), SCOPUS, EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat, KVK - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016). Revista mai este indexată în IBSS, Doaj, RePEc, IndexCopernicus, UlrichsWeb, Cabell, OAJI, VLex.

   

  PERSPECTIVES OF LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION

  Editată de Societatea de Științe Juridice și Administrative, revista Perspectives of Law and Public Administration apare bianual în ediție online. Revista este indexată în EBSCO, HEINONLINE, PROQUEST, CEEOL, ERIH PLUS, WORLDCAT, KVK, IBSS, DOAJ, REPEC, INDEXCOPERNICUS, ULRICHSWEB - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.

  INTERNATIONAL INVESTMENT LAW JOURNAL

  International Investment Law Journal este o revistă internațională cu acces deschis care publică lucrări teoretice și empirice originale asupra dreptului elaborat de organizațiile internaționale, de state prin tratate de investiții (IIAs și TIPs) și de actorii economici internaționali. Elaborarea regulilor internaționale de investiții are loc la nivel bilateral, regional, interregional și multilateral și solicită factorilor de decizie politici, negociatorilor, societății civile și altor părți interesate să fie bine informați cu privire la investițiile străine directe, acordurile de investiții internaționale (IIAs) și impactul acestora asupra dezvoltării durabile. Această revistă își deschide paginile către autori din diferite țări, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului, încurajând publicarea analizelor critice ale evoluției dreptului internațional al investițiilor. Scopul revistei este de a crea o platformă pentru dezbateri juridice internaționale, o punte între oamenii de știință din întreaga lume. Acest jurnal este indexat în baze de date internaționale: EBSCO, HEINONLINE, PROQUEST, CEEOL, ERIH PLUS, WORLDCAT, KVK, IBSS, DOAJ, REPEC, INDEXCOPERNICUS, ULRICHSWEB.

  Revista de Drept Bancar și Financiar

  Revista de Drept Bancar și Financiar este o publicaţie juridică semestrială din domeniul bancar - financiar, înființată de Asociaţia Europeană de Drept Bancar şi Financiar fiind astăzi singura publicaţie juridică cu caracter periodic din sectorul bancar din România. Revista își propune să publice articole și studii de specialitate, să prezinte și să comenteze soluții ale instanțelor de judecată, reglementări interne și internaționale, studii de drept comparat și de drept al Uniunii Europene, recenzii ale unor lucrări de doctrină etc., constituind un instrument util de lucru pentru cei care activează în domeniu, dar și un mijloc de informare pentru oricine dorește să cunoască preocupările în materie bancară și financiară, din perspectivă juridică. Revista reprezintă o sursă de informație și dezbatere pentru juriștii interesati de aspectele dreptului bancar. În egală măsură, specialiștilor din domeniul dreptului financiar și fiscal li se oferă o tribună în care să exprime și să afle opinii, utile tuturor celor interesati, indiferent de domeniul în care activează. Revista este indexată în WorldCat, KVK – baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.

Date Importante

 • Până pe 23 martie 2023
  trimiterea formularului de participare completat
 • Până pe 25 martie 2023
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • Până pe 27 martie 2023
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței
 • Până pe 29 martie 2023
  plata taxei de participare
 • Declaratie de etica si malpraxis
Aboneaza-te la newsletter

Limba / Language